Nhà mới Anh Tuan Show

Gần tròn một năm gắn bó với quý vị qua mỗi chương trình live stream ‘độc thoại’, tưởng chừng như có lúc mệt mỏi nhưng cứ mỗi lần như vậy, lại được sự ủng hộ nồng nhiệt hơn từ quý vị, đã làm cho cuBin ngày càng phải hoàn thiện nội dung hơn nữa.
Đó là lý do ra đời trang nhà http://AnhTuanShow.com, với mục đích là nơi lưu trữ toàn bộ những chương trình mà CuBin đã làm, cũng như là kho dữ liệu, lưu trữ theo thời gian, có thể sử dụng làm dữ liệu.
Toàn bộ server đều được thuê mướn nên mỗi tháng cũng tốn kha khá cho hơn 8,000 videos các loại, hy vọng một chút quảng cáo sẽ không phiền quý vị

Kính,
Anh TuanCategories: Uncategorized

Leave a Reply

%d bloggers like this: